Instalator Sanitarny

Praca w wewnątrz bądź na zewnątrz budynku. W skład pracy instalatora sanitarnego wchodzi praca przy instalacjach wodnych, wodociągowa kanalizacyjnych, przeciwpożarowych, grzewczych, chłodniczej i instalacja freonowa.